Fuji Huoshao & Dumpling

Fuji Huoshao & Dumpling

Currently Open

Want Directions?

Fuji Huoshao & Dumpling
6184 Bollinger Rd
San Jose, CA 95129